Jag är inte en läkare, men jag kan ge dig generell information om Cialis, som är en medicin används för att behandla erektil dysfunktion (ED) och godartad prostatahyperplasi (BPH). Det innehåller den aktiva ingrediensen tadalafil. För att få en mer detaljerad och personlig rekommendation bör du rådfråga en läkare eller apotekare.

Indikationer:

 1. Erektil dysfunktion (ED) – hjälper till att öka blodflödet till penis och därmed förbättra erektionen vid sexuell stimulering.
 2. Godartad prostatahyperplasi (BPH) – kan hjälpa till att lindra symtom som svårigheter att börja urinera, svag stråle och behovet av att urinera ofta eller akut.

Kontraindikationer: Cialis är inte lämpligt för alla. Det rekommenderas inte för personer med följande tillstånd eller situationer:

 1. Allergi mot tadalafil eller någon av de andra ingredienserna i Cialis.
 2. Användning av nitrater (för att behandla bröstsmärta) – detta kan orsaka en farlig blodtryckssänkning.
 3. Allvarliga hjärtproblem eller nyligen genomgången hjärtinfarkt eller stroke.
 4. Allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion.
 5. Arteriell hypotension (lågt blodtryck).
 6. Ärftig degenerativ retinala störningar, såsom retinitis pigmentosa.

Korrekt användning:

 1. Följ alltid läkarens eller apotekarens anvisningar när du tar Cialis.
 2. Cialis finns i olika styrkor (2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg). Läkaren kommer att ordinera den lämpligaste dosen för dig baserat på ditt tillstånd och eventuella andra mediciner du tar.
 3. Ta Cialis-tabletten hel, med eller utan mat, minst 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten kan vara upp till 36 timmar.
 4. Använd inte Cialis mer än en gång om dagen, och undvik att använda det tillsammans med andra ED-behandlingar.
 5. Om du upplever biverkningar, kontakta din läkare eller apotekare.

Om du tar Cialis för godartad prostatahyperplasi (BPH) eller både BPH och erektil dysfunktion (ED), kan läkaren rekommendera att du tar en lägre dos (2,5 mg eller 5 mg) dagligen, oavsett sexuell aktivitet. Det är viktigt att följa din läkares doseringsanvisningar noggrant.

Potentiella biverkningar: Som alla läkemedel kan Cialis orsaka biverkningar, även om inte alla upplever dem. Några vanliga biverkningar inkluderar:

 1. Huvudvärk
 2. Dyspepsi (matsmältningsbesvär)
 3. Ryggsmärta
 4. Muskelsmärta
 5. Nästäppa
 6. Ansiktsrodnad

Allvarliga, men sällsynta, biverkningar inkluderar:

 1. Allvarliga allergiska reaktioner
 2. Plötslig synförlust eller hörselnedsättning
 3. Ihållande och smärtsam erektion (priapism) som varar i flera timmar
 4. Hjärtinfarkt eller stroke

Om du upplever några allvarliga biverkningar eller något ovanligt, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen.

Interaktioner: Cialis kan interagera med andra mediciner, vilket kan påverka hur det fungerar eller öka risken för biverkningar. Informera din läkare om alla mediciner, inklusive receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott, som du använder.

Några exempel på mediciner som kan interagera med Cialis inkluderar:

 1. Nitrater (för behandling av bröstsmärta)
 2. Alfa-blockerare (för behandling av högt blodtryck eller BPH)
 3. Proteashämmare (för behandling av HIV)
 4. Antifungala läkemedel som ketokonazol eller itrakonazol
 5. Vissa antibiotika, som erytromycin eller klaritromycin

Det är viktigt att följa läkarens råd och instruktioner noggrant för att använda Cialis på ett säkert och effektivt sätt. Om du är osäker på något, tveka inte att diskutera det med din läkare eller apotekare.

Överväganden för specifika befolkningsgrupper:

Äldre personer: Äldre personer kan vara mer känsliga för biverkningar av Cialis, och läkare kan ordinera en lägre dos för att minska risken för biverkningar. Det är viktigt för äldre patienter att informera sin läkare om eventuella befintliga medicinska tillstånd och mediciner de tar.

Gravida och ammande kvinnor: är inte avsett för användning hos kvinnor och ska inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar, informera din läkare innan du använder något läkemedel.

Barn och ungdomar: rekommenderas inte för personer under 18 år, eftersom säkerhet och effektivitet hos denna åldersgrupp inte har fastställts.

Alkohol och: Det är viktigt att vara försiktig när du konsumerar alkohol samtidigt som du tar Cialis, eftersom alkohol kan förvärra vissa biverkningar, som till exempel huvudvärk, yrsel och lågt blodtryck. Det rekommenderas att begränsa alkoholintaget när du tar Cialis.

Förvaring: Förvara Cialis vid rumstemperatur och skyddat från ljus och fukt. Håll medicinen utom räckhåll för barn och husdjur.

Sammantaget är det viktigt att använda Tadalafil enligt din läkares rekommendationer och att vara medveten om potentiella biverkningar och interaktioner med andra mediciner. Om du har några frågor eller funderingar angående Cialis, rekommenderas det att du konsulterar din läkare eller apotekare för att få en mer detaljerad och personlig rekommendation.

Ytterligare information om Cialis och erektil dysfunktion:

Det är viktigt att förstå att Cialis inte är en botemedel mot erektil dysfunktion, utan det hjälper till att förbättra erektioner vid sexuell stimulering. Tadalafil är inte heller ett afrodisiakum och kommer inte att öka sexuell lust eller upphetsning.

Om du upplever erektil dysfunktion är det viktigt att tala med din läkare, eftersom det kan vara ett tecken på underliggande medicinska problem, såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes, högt blodtryck eller hormonella obalanser. Utöver medicinsk behandling, som Cialis, kan det finnas livsstilsförändringar eller andra behandlingsalternativ som din läkare rekommenderar för att förbättra din sexuella hälsa och funktion.

Några livsstilsförändringar som kan hjälpa till att förbättra erektil dysfunktion inkluderar:

 1. Sluta röka
 2. Minska alkoholkonsumtionen
 3. Motionera regelbundet
 4. Följa en hälsosam kost
 5. Hantera stress och sömnproblem
 6. Behandla eventuella underliggande medicinska tillstånd

Det är också viktigt att ha öppna och ärliga samtal med din partner om erektil dysfunktion och hur det påverkar ert sexliv. Kommunikation och förståelse är avgörande för att hitta lösningar och upprätthålla en sund och tillfredsställande sexuell relation.

Om Cialis inte ger önskat resultat eller om du upplever biverkningar som påverkar din livskvalitet, kontakta din läkare. Det finns andra behandlingsalternativ för erektil dysfunktion som kan vara mer lämpliga för din specifika situation, såsom andra PDE5-hämmare (t.ex. sildenafil, vardenafil, avanafil), injektionsterapi, vakuumterapi eller kirurgiska ingrepp.

Kom ihåg att alltid rådfråga din läkare eller apotekare innan du tar Cialis eller något annat läkemedel. De kan hjälpa dig att avgöra om det är lämpligt för dig och ge dig råd om hur du kan använda det på ett säkert och effektivt sätt.